(English) Info

Всім! Всім! Всім!
Attention!

Про ЗАПРОШЕННЯ до участі батьківських громад разом зі своїми дітьми всієї України у реалізації презентованої світової програми Генеральної Асамблеї ООН «Десятиліття дій з БДР (2011-2020)» через сприяння керівниками виконавчої влади і освітньої галузі всіх рівнів державно-суспільному процесу ЄДНОСТІ керівників всіх навчальних закладів 619 районів і міст країни, спрямованої на зниження коефіцієнта (k=13,5) смертності від ДТП, найвищого серед країн Європи

About INVITATION to participation of parents communities together with their children of the whole Ukraine in fulfillment of presented world program of the UN General Assembly “Decade of actions as to road safety (2011-2020)” through promotion of state-social process of UNITY of leaders of all educational institutions of all 619 regions and cities of the country, directed to reduce mortality rate (k=13,5) from traffic accidents (the highest one among European countries), by leaders of executive power and education field of all levels

Електронна версія листів до
Electronic version of letters to

<

Електронна газета даішка та інша корисна інформация


Росповсюдження досвіду